LA RED

La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública és una associació cultural sense ànim de lucre constituïda el febrer de l’any 2000, a través d’un conveni de col·laboració amb l’INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música), que pertany al Ministerio d’Educación, Cultura y Deportes.

ASSOCIATS

Actualment La Red Española de Teatros compta amb 183 associats. Es tracta d’espais d’exhibició d’arts escèniques de titularitat pública de tot el territori nacional. Aquesta xifra inclou els principals teatres i auditoris del país, a més de 15 xarxes i circuits d’arts escèniques de les comunitats autònomes i provincials que,al seu torn, aglutinen els seus espais dependents. Per aixó, La Red reuneix a més de 1000 espais d’exhibició públics.

MISSIÓ I VALORS

La nostra missió és:

Impulsar el sector de les arts escèniques i de la música, fent-lo més accessible a tothom. Treballem en la consolidació de les estructures públiques d’exhibició i producció, i garantim una oferta escènica de qualitat, plural i diversa. La nostra associació genera un espai de reflexió, i impulsa la formació, la investigació i les noves tecnologies, per tal de convertir els teatres en organitzacions eficaces, eficients i innovadores.

La nostra visió és:

Posicionar-nos com a interlocutor necessari en el sector de les arts escèniques i de la música, no només en l’àmbit nacional, sinó també en l’internacional. La Red vol convertir-se en el principal catalitzador del coneixement, la informació i les aspiracions dels agents que intervenen en la creació, l’exhibició, la distribució i la comunicació, col·laborant en la generació d’idees i de polítiques culturals que vertebrin i millorin el sector.

Valors

Creativitat, accessibilitat, transparència, innovació, investigació, eficàcia, diversitat, passió.

OBJECTIUS

  • Fomentar i potenciar la creació i formació de públics en l’àmbit de les arts escèniques i musicals a Espanya.

  • Garantir la qualitat i estabilitat en la programació dels teatres i auditoris de titularitat pública, potenciant la cooperació i col·laboració entre ells, així com amb els circuits de les Comunitats Autònomes.

  • Impulsar i promoure una estreta, permanent i enriquidora cooperació entre els diferents teatres, auditoris, circuits i xarxes (públics i privats), tan nacionals com internacionals.

  • Establir vies de comunicació entre els diferents agents que intervenen en el desenvolupament de les polítiques sectorials del teatre, la música i la dansa (creadors, productors, distribuïdors i gestors culturals) en la perspectiva del manteniment i la consolidació del sector.

  • Promoure mecanismes de comunicació i col·laboració amb el sector escènic i de la música dels països que conformen la Comunitat Europea i els països iberoamericans.

  • Ajudar les administracions públiques en el desenvolupament tècnic de la intervenció i gestió en l’àmbit de les arts escèniques i musicals.

  • Col·laborar amb entitats com ara universitats, unitats de producció teatral i musical, centres de formació, i especialment, els Centres de Documentació Teatral i Musical del Ministeri d’Educació i Cultura, per facilitar la investigació i l’intercanvi d’informació sobre les arts escèniques.

MEMBRE D’IETM

La Red és membre de l’IETM-International Network for Contemporary Performing Arts (Xarxa Internacional d’Arts Escèniques Contemporànies), una organització l’objectiu de la qual és promoure el desenvolupament de les arts escèniques en un entorn global i posar en valor el paper de les arts escèniques com a pilar del desenvolupament social, cultural i econòmic. La seva missió és facilitar la creació de xarxes professionals i de comunicació, l’intercanvi dinàmic d’informació i la transferència de coneixements entre tots els agents de les arts escèniques en l’àmbit internacional.

L’IETM integra a més de 500 organitzacions de 50 països de tot el món, especialment d’Europa.

ESTRUCTURA

Assemblea General

És l’òrgan suprem que tutela i decideix mitjançant deliberacions i votacions el funcionament i l’organització de l’Associació. L’Assemblea General està composta per les institucions gestores de caràcter públic de tots els teatres, auditoris, circuits i xarxes, membres de l’Associació en cada moment, que hi actuen a través de representants ―amb delegació expressa― dels òrgans de govern competents d’aquestes institucions gestores.

 

Junta Directiva

La Junta Directiva està formada per un President, un Vicepresident, un Secretari, un Tresorer i fins a cinc Vocals. Cap dels càrrecs que componen la Junta Directiva està retribuït. L’Assemblea General tria els membres de la Junta Directiva, i els propis membres de la Junta Directiva decideixen el repartiment dels càrrecs. Tots els càrrecs estan vinculats a la institució pública a qui representen en l’Assemblea General. Per aquest motiu, quan una persona física, integrant de la Junta Directiva, perd la seva condició de representant de la institució pública corresponent a l’Assemblea General, perdrà també la seva condició de càrrec de la Junta Directiva, i la seva vacant es cobrirà d’acord amb el què està establert als Estatuts.

 

La Junta Directiva de l’Associació és l’òrgan que representa, coordina i administra l’Associació, en relació amb les atribucions que li atorguen els Estatuts i les activitats encomanades per l’Assemblea General, i organitzen les seves tasques i el repartiment de funcions d’acord amb la manera que estimi més convenient per aconseguir el màxim d’eficiència.

 

Oficina de Gestió

Funciona com un òrgan professionalitzat de gestió sense caràcter directiu, creada per al suport administratiu, d’informació i coordinació de l’Associació.

 

 

JUNTA DIRECTIVA

Juan I. Herrero
Juan I. Herrero

Presidente
Laboratorio de las Artes Valladolid (LAVA)
Tlf.: 983 426 246
jherrero@fmcva.org

Marta Monfort
Marta Monfort

Vicepresidenta
Teatro Principal Antzokia de Vitoria
Tlf.: 945 161 274
teatro@vitoria-gasteiz.org

Ana López Asensio
Ana López Asensio

Vicepresidenta
Barakaldo Antzokia
alopezasensio@barakaldo.org

Mª Angeles García Cabello
Mª Angeles García Cabello

Secretaria
Consorcio Cultural Albacete
Tlf.: 967595300 Ext. 43602
ma.garcia@dipualba.es

Pedro Blanco
Pedro Blanco

Tesorero
Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida
Tlf.: 924009480
pedro.blanco@festivaldemerida.es

Juan Pablo Soler
Juan Pablo Soler

Vocal
Teatros municipales del Ayuntamiento de Murcia: Teatro Romea, Teatro Circo Murcia y Teatro Bernal
teatrocircomurcia@ayto-murcia.es

María José Mora
María José Mora

Vocal
Dansa València
propuestas.dansavalencia@gmail.com

Xosé Paulo Rodríguez
Xosé Paulo Rodríguez

Vocal
Teatro Rosalía Castro de A Coruña
x.rodriguez@coruna.es

Xaquín López González
Xaquín López González

Vocal
Auditorio de Galicia
direccion@auditoriodegalicia.org

Francisco Flor
Francisco Flor

Vocal
Teatro Chapí de Villena
Tlf.: 965814750
pacoflor@villena.es

GESTIÓ I COORDINACIÓ

Elvira Gutiérrez

Elvira Gutiérrez
directora gerente
gerencia@redescena.net

María Valls

María Valls
Formación
formacion@redescena.net

Patricia Guerreira

Patricia Guerreira
Gestión de asociados
redteatros@redescena.net

Sara García

Sara García
Circuito de Circo
contenidos@redescena.net